Introductie directie assistente

Introductie directie assistente

Introductie directie assistente

Onlangs is Heidi van Kampen aangenomen als directie assistente binnen Projectbureau REScoop Limburg. In deze functie zal zij zich onder andere bezig gaan houden met het verder professionaliseren, inrichten en structureren van onze organisatie ten behoeve van onze dienstverlening richting de energiecoöperaties. Ze stelt zich graag even voor:

Hallo, ik ben Heidi, al 14 jaar een enthousiaste ondernemer, gevestigd in het mooie Meijel. De natuur heeft een speciaal plekje in mijn hart, en je zult me dan ook vaak buiten vinden, genietend van al haar pracht. Een levensmotto dat ik omarm is “Doe waar je gelukkig van wordt”, iets wat ik niet alleen voor mezelf naleef, maar ook anderen in mijn dienstverlening aanmoedig.

Mijn loopbaan begon binnen de wereld van ICT, waar ik verschillende rollen heb vervuld. Van ontwikkelaar tot trainer, van projectmanager tot leidinggevende. Deze ervaring heeft me niet alleen technische knowhow bijgebracht, maar ook het belang van het menselijke aspect in elke onderneming benadrukt.

In 2008 zette ik de stap naar zelfstandigheid en verschoof mijn focus naar coaching en persoonlijk leiderschap. Hier ontdekte ik mijn passie om anderen te helpen groeien en bloeien. Tegelijkertijd begon ik te beseffen dat mijn achtergrond in systeemoptimalisatie en procesverbetering nog steeds een belangrijke rol kon spelen.

Met veel plezier start ik dan ook in deze nieuwe rol, waarin ik mijn liefde voor optimalisatie en het menselijke aspect kan combineren. Ik kijk ernaar uit om velen van jullie te ontmoeten, jullie passie te zien voor jullie werk, en vooral om jullie te ondersteunen, zodat jullie optimaal kunnen doen waar jullie gelukkig van worden!”

MEER NIEUWS

Introductie directie assistente

Introductie directie assistente

Onlangs is Heidi van Kampen aangenomen als directie assistente binnen Projectbureau REScoop Limburg. In deze functie zal zij zich onder andere bezig gaan houden met het verder professionaliseren, inrichten en structureren van onze organisatie ten behoeve van onze dienstverlening richting de energiecoöperaties.

Publiek-Cooperatief Energiebedrijf voor Parkstad

Publiek-Cooperatief Energiebedrijf voor Parkstad

De zeven Parkstad-gemeenten en energiecoöperaties in Parkstad hebben samen de ambitie uitgesproken om tot een Lokaal Sociaal Duurzaam Coöperatief Energiebedrijf (LSDCEB) te komen, oftewel een Publiek-Coöperatief Energiebedrijf. Hiermee willen de partijen de lokale opwekking van duurzame energie mogelijk maken en deze aan inwoners In Parkstad beschikbaar te stellen.

VACATURE: Directie Assistent

VACATURE: Directie Assistent

Projectbureau REScoop Limburg is een coöperatieve dienstverlener op het gebied van duurzame energieprojecten. Dit betreft enerzijds duurzame opwekprojecten (zonne-energie, windenergie) en anderzijds energiebesparingsprojecten voor zowel woningen als bedrijven. Met een team van projectleiders werken we aan de coöperatieve Limburgse energietransitie.

Onze organisatie ontwikkelt zich snel en om onze directeur bij zijn werkzaamheden te ondersteunen zijn wij op zoek naar een directie assistent.

Windpark Weert – WeertEnergie en Eneco

Windpark Weert – WeertEnergie en Eneco

Windpark Weert is een initiatief van energiecoöperatie WeertEnergie en Eneco. Windpark Weert telt 3 windturbines van 4,2 MW met een masthoogte 130 meter en een wieklengte van 70 meter. Samen wekken deze turbines jaarlijks 30.000 MWh groene stroom op. Oftewel het jaarverbruik van 10.000 huishoudens.

Energiecoaches; nieuwste inzet in de klimaatcrisis!

Energiecoaches; nieuwste inzet in de klimaatcrisis!

Na het opleidingstraject voor projectleiders, gaat Projectbureau REScoop Limburg de komende twee maanden maximaal 80 energiecoaches opleiden. Met financiële ondersteuning van Provincie Limburg en de EIB gaan deze energiecoaches ruim 580 particuliere woningbezitters adviseren en begeleiden om snel energie te besparen.

Terugkomavond projectleiders

Terugkomavond projectleiders

Inmiddels is de projectleidersopleiding voor grootschalig Zon/Wind afgerond en een groot deel van de opgeleide projectleiders is vanuit Projectbureau REScoop Limburg aan de slag op 1 of meerdere projecten. Dinsdag 17 mei, was het dus hoog tijd om de projectleidersgroep weer een keer bij elkaar te brengen om met elkaar bij te praten, ervaringen te delen en vanzelfsprekend een stukje kennisoverdracht.

Nabeschouwing Launch-Event

Nabeschouwing Launch-Event

11 maart vond in het Gouvernement te Maastricht het Launch-Event plaats van Projectbureau REScoop Limburg. Meer dan 75 genodigden waren o.a. getuige van het startschot door gedeputeerde Geert Gabriels en Rico Berix (directeur van het projectbureau) en een zeer enerverende paneldiscussie over Netwerkcongestie en de RES-doelstellingen.

Directeur voor Projectbureau REScoop Limburg

Directeur voor Projectbureau REScoop Limburg

Per 1 maart 2022 zal Rico Berix aantreden als directeur van Projectbureau REScoop Limburg BV. Rico Berix is afgestudeerd ingenieur Duurzame Energie en heeft onder andere ervaring opgedaan als projectmanager bij NaGa Solar en consultant van zijn eigen bedrijf Berix Consultancy.

Fiscale regels vrijwilligersvergoedingen ook van toepassing bij (energie)coöperaties

Fiscale regels vrijwilligersvergoedingen ook van toepassing bij (energie)coöperaties

Vanaf maart dit jaar heeft coöperatie Gedeelde Weelde met de Belastingdienst afstemming gehad over de vraag of het vergoedingensysteem voor hun vrijwilligers aansluit bij de fiscale regels voor vrijwilligersvergoedingen van de Belastingdienst. In oktober 2021 kwam het verlossende woord dat de vrijwilligersvergoeding ook door coöperaties met een maatschappelijk belang en zonder winstoogmerk mag worden toegepast

PERSBERICHT: Projectbureau REScoop Limburg van start

PERSBERICHT: Projectbureau REScoop Limburg van start

Vandaag 27 oktober heeft Provincie Limburg een belangrijke stap gezet in de coöperatieve aanpak van de energietransitie. Het College van Gedeputeerde Staten keurde het projectplan “Versnelling van de coöperatieve energietransitie 2.0” en het bedrijfsplan voor Projectbureau REScoop Limburg goed. Hiermee gaat Projectbureau REScoop Limburg officieel van start.

Vanaf begin 2016 ondersteunt REScoop Limburg als brancheorganisatie de Limburgse energie coöperaties bij het ontwikkelen en het in coöperatief verband lokaal exploiteren van wind- en zonneparken.

Publiek-Cooperatief Energiebedrijf voor Parkstad

Publiek-Cooperatief Energiebedrijf voor Parkstad

Publiek-Cooperatief Energiebedrijf voor Parkstad

De zeven Parkstad-gemeenten en energiecoöperaties in Parkstad hebben samen de ambitie uitgesproken om tot een Lokaal Sociaal Duurzaam Coöperatief Energiebedrijf (LSDCEB) te komen, oftewel een Publiek-Coöperatief Energiebedrijf. Hiermee willen de partijen de lokale opwekking van duurzame energie mogelijk maken en deze aan inwoners In Parkstad beschikbaar te stellen.

 

In 2015 hebben de Parkstad-gemeenten, onder de noemer Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET), de ambitie uitgesproken om al in 2040 energieneutraal te zijn. De klimaatverandering en de gestegen energiekosten dwingen ons hiertoe. De energiearmoede vergroot de druk om de energietransitie te versnellen en sterkt het verlangen om op zoek te gaan naar mogelijkheden om meer grip te krijgen op de energieprijs. Dit laatste kan als de Parkstad-gemeenten en energiecoöperaties de handen ineenslaan om energie op een duurzame manier op te wekken en deze aan inwoners beschikbaar te stellen. 

Gezamenlijk invulling geven aan opwekking en levering van stroom

Met het vaststellen van het uitvoeringsprogramma PALET 3.0 is in 2016 door de Bestuurscommissie Duurzaamheid van Stadsregio Parkstad Limburg de wens uitgesproken om tot een Lokaal Duurzaam Energiebedrijf (LDEB) te komen. In 2021 heeft de Bestuurscommissie Duurzaamheid besloten om nader te verkennen hoe inkoop van gemeentelijke stroom op een dusdanige manier georganiseerd kan worden zodat lokale duurzame stroom voor gemeentelijke doeleinden (o.a. straatverlichting) kan worden gebruikt. Bovendien willen gemeenten samen met energiecoöperaties mogelijkheden voor een gezamenlijk energiebedrijf verkennen, waarbij gemeenten en coöperaties invulling geven aan opwekking en levering van duurzame energie. 

Energiecoöperaties ondersteunen Parkstedelingen bij de energietransitie

In de afgelopen vijf jaar zijn er in Parkstad 5 energiecoöperaties opgericht, die vanuit burgerinitiatieven zijn ontstaan. De energiecoöperaties uit Parkstad delen, samen met de andere coöperaties in Limburg, hun kennis en kunde in de alliantie REScoop Limburg. Ze worden hierin onder anderen gesteund door Provincie Limburg en de Natuur en Milieu Federatie Limburg. Zo is er een krachtig, en groeiend, netwerk van onafhankelijk lokale energiecoöperaties ontstaan. En bieden de energiecoöperaties in Parkstad de lokale gemeenschap brede kennis en kunde bij het realiseren van opwekking- en besparingsprojecten.

Samen met gemeenten hopen de energiecoöperaties een krachtige impuls aan de verduurzaming van Parkstad te geven, met als gedeelde ambitie een publiek-coöperatief energiebedrijf. 

Wat wordt met een publiek-coöperatief energiebedrijf bereikt?

Een publiek-coöperatief energiebedrijf is een samenwerkingsverband van burgers, bedrijven en/of gemeentelijke partijen met een sociaal karakter. Met een publiek-coöperatief energiebedrijf kan worden bereikt dat:

  • Lokaal energie wordt opgewekt en geleverd in de regio;
  • Energie kan worden geleverd tegen stabielere voorwaarden dan de energiemarkt waar alle inwoners (en bedrijven en organisaties) voordeel van hebben;
  • Een duurzame energievoorziening wordt gecreëerd die langjarige zekerheid biedt met hernieuwbare energie;
  • Maatschappelijke partners (overheden, inwoners en bedrijven) intensief samenwerken in een coöperatieve setting met het doel om samen de benodigde expertise, diensten en systemen te ontwikkelen en onderhouden.

De voornaamste beweegreden om tot een publiek-coöperatief energiebedrijf te komen is om lokaal profijt te garanderen. Het lokale energiebedrijf kan als vehikel dienen om de opwekking van duurzame energie te bespoedigen en om invloed uit te kunnen oefenen op de betaalbaarheid en rechtvaardige beschikbaarheid van energie. Hierdoor kan het publiek-coöperatief energiebedrijf ook sociale doelen dienen.

Vervolgstappen

Parkstad-gemeenten en energiecoöperaties hebben gezamenlijk een toekomstbeeld voor een publiek-coöperatief energiebedrijf geschetst. Als vervolgstap worden ideeën rondom een publiek-coöperatief energiebedrijf nader uitgewerkt door een kernteam van drie medewerkers, waarbij zaken zoals het organisatiemodel, de business case en financiering nader worden uitgewerkt.  De verwachting is dat eind 2023 gemeenteraden en leden van coöperaties over een ontwerpbesluit gaan besluiten. Indien positieve besluitvorming heeft plaatsgevonden zal een entiteit worden opgericht en krijgt Parkstad haar eigen publiek-coöperatief energiebedrijf.

 

MEER NIEUWS

Introductie directie assistente

Introductie directie assistente

Onlangs is Heidi van Kampen aangenomen als directie assistente binnen Projectbureau REScoop Limburg. In deze functie zal zij zich onder andere bezig gaan houden met het verder professionaliseren, inrichten en structureren van onze organisatie ten behoeve van onze dienstverlening richting de energiecoöperaties.

Publiek-Cooperatief Energiebedrijf voor Parkstad

Publiek-Cooperatief Energiebedrijf voor Parkstad

De zeven Parkstad-gemeenten en energiecoöperaties in Parkstad hebben samen de ambitie uitgesproken om tot een Lokaal Sociaal Duurzaam Coöperatief Energiebedrijf (LSDCEB) te komen, oftewel een Publiek-Coöperatief Energiebedrijf. Hiermee willen de partijen de lokale opwekking van duurzame energie mogelijk maken en deze aan inwoners In Parkstad beschikbaar te stellen.

VACATURE: Directie Assistent

VACATURE: Directie Assistent

Projectbureau REScoop Limburg is een coöperatieve dienstverlener op het gebied van duurzame energieprojecten. Dit betreft enerzijds duurzame opwekprojecten (zonne-energie, windenergie) en anderzijds energiebesparingsprojecten voor zowel woningen als bedrijven. Met een team van projectleiders werken we aan de coöperatieve Limburgse energietransitie.

Onze organisatie ontwikkelt zich snel en om onze directeur bij zijn werkzaamheden te ondersteunen zijn wij op zoek naar een directie assistent.

Windpark Weert – WeertEnergie en Eneco

Windpark Weert – WeertEnergie en Eneco

Windpark Weert is een initiatief van energiecoöperatie WeertEnergie en Eneco. Windpark Weert telt 3 windturbines van 4,2 MW met een masthoogte 130 meter en een wieklengte van 70 meter. Samen wekken deze turbines jaarlijks 30.000 MWh groene stroom op. Oftewel het jaarverbruik van 10.000 huishoudens.

Energiecoaches; nieuwste inzet in de klimaatcrisis!

Energiecoaches; nieuwste inzet in de klimaatcrisis!

Na het opleidingstraject voor projectleiders, gaat Projectbureau REScoop Limburg de komende twee maanden maximaal 80 energiecoaches opleiden. Met financiële ondersteuning van Provincie Limburg en de EIB gaan deze energiecoaches ruim 580 particuliere woningbezitters adviseren en begeleiden om snel energie te besparen.

Terugkomavond projectleiders

Terugkomavond projectleiders

Inmiddels is de projectleidersopleiding voor grootschalig Zon/Wind afgerond en een groot deel van de opgeleide projectleiders is vanuit Projectbureau REScoop Limburg aan de slag op 1 of meerdere projecten. Dinsdag 17 mei, was het dus hoog tijd om de projectleidersgroep weer een keer bij elkaar te brengen om met elkaar bij te praten, ervaringen te delen en vanzelfsprekend een stukje kennisoverdracht.

Nabeschouwing Launch-Event

Nabeschouwing Launch-Event

11 maart vond in het Gouvernement te Maastricht het Launch-Event plaats van Projectbureau REScoop Limburg. Meer dan 75 genodigden waren o.a. getuige van het startschot door gedeputeerde Geert Gabriels en Rico Berix (directeur van het projectbureau) en een zeer enerverende paneldiscussie over Netwerkcongestie en de RES-doelstellingen.

Directeur voor Projectbureau REScoop Limburg

Directeur voor Projectbureau REScoop Limburg

Per 1 maart 2022 zal Rico Berix aantreden als directeur van Projectbureau REScoop Limburg BV. Rico Berix is afgestudeerd ingenieur Duurzame Energie en heeft onder andere ervaring opgedaan als projectmanager bij NaGa Solar en consultant van zijn eigen bedrijf Berix Consultancy.

Fiscale regels vrijwilligersvergoedingen ook van toepassing bij (energie)coöperaties

Fiscale regels vrijwilligersvergoedingen ook van toepassing bij (energie)coöperaties

Vanaf maart dit jaar heeft coöperatie Gedeelde Weelde met de Belastingdienst afstemming gehad over de vraag of het vergoedingensysteem voor hun vrijwilligers aansluit bij de fiscale regels voor vrijwilligersvergoedingen van de Belastingdienst. In oktober 2021 kwam het verlossende woord dat de vrijwilligersvergoeding ook door coöperaties met een maatschappelijk belang en zonder winstoogmerk mag worden toegepast

PERSBERICHT: Projectbureau REScoop Limburg van start

PERSBERICHT: Projectbureau REScoop Limburg van start

Vandaag 27 oktober heeft Provincie Limburg een belangrijke stap gezet in de coöperatieve aanpak van de energietransitie. Het College van Gedeputeerde Staten keurde het projectplan “Versnelling van de coöperatieve energietransitie 2.0” en het bedrijfsplan voor Projectbureau REScoop Limburg goed. Hiermee gaat Projectbureau REScoop Limburg officieel van start.

Vanaf begin 2016 ondersteunt REScoop Limburg als brancheorganisatie de Limburgse energie coöperaties bij het ontwikkelen en het in coöperatief verband lokaal exploiteren van wind- en zonneparken.

VACATURE: Directie Assistent

VACATURE: Directie Assistent

VACATURE: Directie Assistent

 Projectbureau REScoop Limburg is een coöperatieve dienstverlener op het gebied van duurzame energieprojecten. Dit betreft enerzijds duurzame opwekprojecten (zonne-energie, windenergie) en anderzijds energiebesparingsprojecten voor zowel woningen als bedrijven. Met een team van projectleiders werken we aan de coöperatieve Limburgse energietransitie. Onze opdrachtgevers zijn (Limburgse) energiecoöperaties, gemeentes, Provincie, (semi-)overheidsorganisaties en tevens (Limburgse) MKB ondernemingen. Projectbureau REScoop Limburg is onderdeel van de koepelcoöperatie REScoop Limburg welke de belangen behartigt van Limburgse energiecoöperaties. Zo stimuleren en faciliteren we brede samenwerking en kennisdeling tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij de energietransitie en proberen we de benodigde middelen ter beschikking te stellen om coöperatieve duurzame energieprojecten te ontwikkelen.

Onze organisatie ontwikkelt zich snel en om onze directeur bij zijn werkzaamheden te ondersteunen zijn wij op zoek naar een Directie Assistent.

De uitdaging

Als directie assistent ben jij de secondant van de directie van Projectbureau REScoop Limburg. Jij neemt allerhande backoffice taken op je, zoals het opstellen en controleren van aanbiedingen, offertes en contracten. Ook werk je gespreksnotities uit in verslagen/notulen, werk je mee aan voortgangsrapportages en verricht je administratieve werkzaamheden, zoals het beheren van de post, het opstellen van facturen, het bijhouden van betaallijsten en het juist administreren hiervan. Het betreft een parttime ZZP dienstverband voor ca. 8 uur per week. 

 

Profiel

Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau. Ervaring als directie assistent / directiesecretaresse is een pré. Daarnaast beschik je over een feilloze talenkennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift en ben je financieel goed onderlegd. Ervaring of affiniteit met de wereld van energiecoöperaties en/of duurzame energie is een pré. 

 

Competenties

Je bent communicatief zeer sterk, erg goed georganiseerd en werkt gestructureerd. Je bent betrouwbaar. Je kunt goed overweg met IT systemen, zoals MS Teams en MS Office (Word, Excel, Outlook, …).

 

Ons aanbod

Wij bieden je een uitdagende functie voor ca. 8 uur per week (ureninvulling in nader overleg) in een laagdrempelige en snelgroeiende organisatie. Uurtarief indicatie: € 45 / uur excl. BTW. De standplaats van de functie is Roggel, maar kan gedeeltelijk ook op afstand uitgevoerd worden.

 

Solliciteren?

Heeft deze vacature je interesse gewekt? Stuur dan je CV en een motivatiebrief voor 18 juni naar Rico Berix (directeur Projectbureau REScoop Limburg), rico@projectbureaulimburg.nl

 

 

MEER NIEUWS

Introductie directie assistente

Introductie directie assistente

Onlangs is Heidi van Kampen aangenomen als directie assistente binnen Projectbureau REScoop Limburg. In deze functie zal zij zich onder andere bezig gaan houden met het verder professionaliseren, inrichten en structureren van onze organisatie ten behoeve van onze dienstverlening richting de energiecoöperaties.

Publiek-Cooperatief Energiebedrijf voor Parkstad

Publiek-Cooperatief Energiebedrijf voor Parkstad

De zeven Parkstad-gemeenten en energiecoöperaties in Parkstad hebben samen de ambitie uitgesproken om tot een Lokaal Sociaal Duurzaam Coöperatief Energiebedrijf (LSDCEB) te komen, oftewel een Publiek-Coöperatief Energiebedrijf. Hiermee willen de partijen de lokale opwekking van duurzame energie mogelijk maken en deze aan inwoners In Parkstad beschikbaar te stellen.

VACATURE: Directie Assistent

VACATURE: Directie Assistent

Projectbureau REScoop Limburg is een coöperatieve dienstverlener op het gebied van duurzame energieprojecten. Dit betreft enerzijds duurzame opwekprojecten (zonne-energie, windenergie) en anderzijds energiebesparingsprojecten voor zowel woningen als bedrijven. Met een team van projectleiders werken we aan de coöperatieve Limburgse energietransitie.

Onze organisatie ontwikkelt zich snel en om onze directeur bij zijn werkzaamheden te ondersteunen zijn wij op zoek naar een directie assistent.

Windpark Weert – WeertEnergie en Eneco

Windpark Weert – WeertEnergie en Eneco

Windpark Weert is een initiatief van energiecoöperatie WeertEnergie en Eneco. Windpark Weert telt 3 windturbines van 4,2 MW met een masthoogte 130 meter en een wieklengte van 70 meter. Samen wekken deze turbines jaarlijks 30.000 MWh groene stroom op. Oftewel het jaarverbruik van 10.000 huishoudens.

Energiecoaches; nieuwste inzet in de klimaatcrisis!

Energiecoaches; nieuwste inzet in de klimaatcrisis!

Na het opleidingstraject voor projectleiders, gaat Projectbureau REScoop Limburg de komende twee maanden maximaal 80 energiecoaches opleiden. Met financiële ondersteuning van Provincie Limburg en de EIB gaan deze energiecoaches ruim 580 particuliere woningbezitters adviseren en begeleiden om snel energie te besparen.

Terugkomavond projectleiders

Terugkomavond projectleiders

Inmiddels is de projectleidersopleiding voor grootschalig Zon/Wind afgerond en een groot deel van de opgeleide projectleiders is vanuit Projectbureau REScoop Limburg aan de slag op 1 of meerdere projecten. Dinsdag 17 mei, was het dus hoog tijd om de projectleidersgroep weer een keer bij elkaar te brengen om met elkaar bij te praten, ervaringen te delen en vanzelfsprekend een stukje kennisoverdracht.

Nabeschouwing Launch-Event

Nabeschouwing Launch-Event

11 maart vond in het Gouvernement te Maastricht het Launch-Event plaats van Projectbureau REScoop Limburg. Meer dan 75 genodigden waren o.a. getuige van het startschot door gedeputeerde Geert Gabriels en Rico Berix (directeur van het projectbureau) en een zeer enerverende paneldiscussie over Netwerkcongestie en de RES-doelstellingen.

Directeur voor Projectbureau REScoop Limburg

Directeur voor Projectbureau REScoop Limburg

Per 1 maart 2022 zal Rico Berix aantreden als directeur van Projectbureau REScoop Limburg BV. Rico Berix is afgestudeerd ingenieur Duurzame Energie en heeft onder andere ervaring opgedaan als projectmanager bij NaGa Solar en consultant van zijn eigen bedrijf Berix Consultancy.

Fiscale regels vrijwilligersvergoedingen ook van toepassing bij (energie)coöperaties

Fiscale regels vrijwilligersvergoedingen ook van toepassing bij (energie)coöperaties

Vanaf maart dit jaar heeft coöperatie Gedeelde Weelde met de Belastingdienst afstemming gehad over de vraag of het vergoedingensysteem voor hun vrijwilligers aansluit bij de fiscale regels voor vrijwilligersvergoedingen van de Belastingdienst. In oktober 2021 kwam het verlossende woord dat de vrijwilligersvergoeding ook door coöperaties met een maatschappelijk belang en zonder winstoogmerk mag worden toegepast

PERSBERICHT: Projectbureau REScoop Limburg van start

PERSBERICHT: Projectbureau REScoop Limburg van start

Vandaag 27 oktober heeft Provincie Limburg een belangrijke stap gezet in de coöperatieve aanpak van de energietransitie. Het College van Gedeputeerde Staten keurde het projectplan “Versnelling van de coöperatieve energietransitie 2.0” en het bedrijfsplan voor Projectbureau REScoop Limburg goed. Hiermee gaat Projectbureau REScoop Limburg officieel van start.

Vanaf begin 2016 ondersteunt REScoop Limburg als brancheorganisatie de Limburgse energie coöperaties bij het ontwikkelen en het in coöperatief verband lokaal exploiteren van wind- en zonneparken.

Windpark Weert – WeertEnergie en Eneco

Windpark Weert – WeertEnergie en Eneco

Windpark Weert – WeertEnergie en Eneco

Windpark Weert is een initiatief van energiecoöperatie WeertEnergie en Eneco. Windpark Weert telt 3 windturbines van 4,2 MW met een masthoogte 130 meter en een wieklengte van 70 meter. Samen wekken deze turbines jaarlijks 30.000 MWh groene stroom op. Oftewel het jaarverbruik van 10.000 huishoudens.

In juli 2016 heeft de gemeenteraad van Weert 2016 besloten om windenergie in Weert mogelijk te maken langs de A2 bij het La Place wegrestaurant tot aan de Kelperbrug. Begin mei 2021 zijn de bouwwerkzaamheden gestart en op vrijdag 10 juni 2022 is het windpark officieel geopend.

https://windparkweert.nl/

 

Foto: Dion Huiberts

MEER PROJECTEN

Introductie directie assistente

Introductie directie assistente

Onlangs is Heidi van Kampen aangenomen als directie assistente binnen Projectbureau REScoop Limburg. In deze functie zal zij zich onder andere bezig gaan houden met het verder professionaliseren, inrichten en structureren van onze organisatie ten behoeve van onze dienstverlening richting de energiecoöperaties.

Publiek-Cooperatief Energiebedrijf voor Parkstad

Publiek-Cooperatief Energiebedrijf voor Parkstad

De zeven Parkstad-gemeenten en energiecoöperaties in Parkstad hebben samen de ambitie uitgesproken om tot een Lokaal Sociaal Duurzaam Coöperatief Energiebedrijf (LSDCEB) te komen, oftewel een Publiek-Coöperatief Energiebedrijf. Hiermee willen de partijen de lokale opwekking van duurzame energie mogelijk maken en deze aan inwoners In Parkstad beschikbaar te stellen.

VACATURE: Directie Assistent

VACATURE: Directie Assistent

Projectbureau REScoop Limburg is een coöperatieve dienstverlener op het gebied van duurzame energieprojecten. Dit betreft enerzijds duurzame opwekprojecten (zonne-energie, windenergie) en anderzijds energiebesparingsprojecten voor zowel woningen als bedrijven. Met een team van projectleiders werken we aan de coöperatieve Limburgse energietransitie.

Onze organisatie ontwikkelt zich snel en om onze directeur bij zijn werkzaamheden te ondersteunen zijn wij op zoek naar een directie assistent.

Windpark Weert – WeertEnergie en Eneco

Windpark Weert – WeertEnergie en Eneco

Windpark Weert is een initiatief van energiecoöperatie WeertEnergie en Eneco. Windpark Weert telt 3 windturbines van 4,2 MW met een masthoogte 130 meter en een wieklengte van 70 meter. Samen wekken deze turbines jaarlijks 30.000 MWh groene stroom op. Oftewel het jaarverbruik van 10.000 huishoudens.

Energiecoaches; nieuwste inzet in de klimaatcrisis!

Energiecoaches; nieuwste inzet in de klimaatcrisis!

Na het opleidingstraject voor projectleiders, gaat Projectbureau REScoop Limburg de komende twee maanden maximaal 80 energiecoaches opleiden. Met financiële ondersteuning van Provincie Limburg en de EIB gaan deze energiecoaches ruim 580 particuliere woningbezitters adviseren en begeleiden om snel energie te besparen.

Terugkomavond projectleiders

Terugkomavond projectleiders

Inmiddels is de projectleidersopleiding voor grootschalig Zon/Wind afgerond en een groot deel van de opgeleide projectleiders is vanuit Projectbureau REScoop Limburg aan de slag op 1 of meerdere projecten. Dinsdag 17 mei, was het dus hoog tijd om de projectleidersgroep weer een keer bij elkaar te brengen om met elkaar bij te praten, ervaringen te delen en vanzelfsprekend een stukje kennisoverdracht.

Nabeschouwing Launch-Event

Nabeschouwing Launch-Event

11 maart vond in het Gouvernement te Maastricht het Launch-Event plaats van Projectbureau REScoop Limburg. Meer dan 75 genodigden waren o.a. getuige van het startschot door gedeputeerde Geert Gabriels en Rico Berix (directeur van het projectbureau) en een zeer enerverende paneldiscussie over Netwerkcongestie en de RES-doelstellingen.

Directeur voor Projectbureau REScoop Limburg

Directeur voor Projectbureau REScoop Limburg

Per 1 maart 2022 zal Rico Berix aantreden als directeur van Projectbureau REScoop Limburg BV. Rico Berix is afgestudeerd ingenieur Duurzame Energie en heeft onder andere ervaring opgedaan als projectmanager bij NaGa Solar en consultant van zijn eigen bedrijf Berix Consultancy.

Fiscale regels vrijwilligersvergoedingen ook van toepassing bij (energie)coöperaties

Fiscale regels vrijwilligersvergoedingen ook van toepassing bij (energie)coöperaties

Vanaf maart dit jaar heeft coöperatie Gedeelde Weelde met de Belastingdienst afstemming gehad over de vraag of het vergoedingensysteem voor hun vrijwilligers aansluit bij de fiscale regels voor vrijwilligersvergoedingen van de Belastingdienst. In oktober 2021 kwam het verlossende woord dat de vrijwilligersvergoeding ook door coöperaties met een maatschappelijk belang en zonder winstoogmerk mag worden toegepast

PERSBERICHT: Projectbureau REScoop Limburg van start

PERSBERICHT: Projectbureau REScoop Limburg van start

Vandaag 27 oktober heeft Provincie Limburg een belangrijke stap gezet in de coöperatieve aanpak van de energietransitie. Het College van Gedeputeerde Staten keurde het projectplan “Versnelling van de coöperatieve energietransitie 2.0” en het bedrijfsplan voor Projectbureau REScoop Limburg goed. Hiermee gaat Projectbureau REScoop Limburg officieel van start.

Vanaf begin 2016 ondersteunt REScoop Limburg als brancheorganisatie de Limburgse energie coöperaties bij het ontwikkelen en het in coöperatief verband lokaal exploiteren van wind- en zonneparken.

Energiecoaches; nieuwste inzet in de klimaatcrisis!

Energiecoaches; nieuwste inzet in de klimaatcrisis!

Energiecoaches; nieuwste inzet in de klimaatcrisis!

Na het opleidingstraject voor projectleiders, gaat Projectbureau REScoop Limburg de komende twee maanden maximaal 80 energiecoaches opleiden. Met financiële ondersteuning van Provincie Limburg en de EIB gaan deze energiecoaches ruim 580 particuliere woningbezitters adviseren en begeleiden om snel energie te besparen. De energiecoaches strijden zo samen met woningbezitters tegen klimaatverandering.

Veel mensen zijn er inmiddels van doordrongen dat als we iets aan de klimaatverandering willen doen, we (veel) energie moeten besparen. De recente hoge energieprijzen door de ontwikkelingen in de wereld vormen een extra aanleiding voor veel Limburgers om nu echt actie te ondernemen.
Veel burgers die “iets” willen doen, zien vaak door de bomen het bos niet meer. Ze hebben dringend behoefte aan een stuk begeleiding om dat “iets” concreet te maken. Middels de opleiding en inzet van energiecoaches willen we aan deze behoefte invulling geven.

 

De ontbrekende schakel tussen de burger en het realiseren van energiebesparingen

De energiecoach vormt de ontbrekende schakel tussen de burger en het realiseren van energiebesparingen. Doordat de energiecoach onafhankelijk en deskundig is, kan hij/zij de burger in dit proces de weg wijzen. Daarom wil Projectbureau REScoop Limburg door een gestandaardiseerde inzet van gecertificeerde en onafhankelijke energiecoaches binnen Limburg een versnelde besparing op energie realiseren. De focus ligt hierbij op particuliere huizenbezitters die energie willen besparen.

 

Uniform opleidingstraject voor 80 energiecoaches

Projectbureau REScoop Limburg zal de bij haar aangesloten energiecoöperaties faciliteren in het inzetten van de gecertificeerde energiecoaches. Deze facilitering bestaat uit het eenduidig en uniform opleiden (via HOOM) en het ondersteunen van de inzet van energiecoaches.
“We zijn al met de opleidingen gestart en verwachten eind juni de eerste energiecoaches in te kunnen zetten. HOOM stelt daarvoor een planning van de opleidingssessies op.” Licht projectleider Theo Braam toe. Naar verwachting zijn alle opgeleide energiecoaches al aan het einde van de zomer inzetbaar en zullen zij de komende maanden 582 particuliere woningbezitters adviseren en begeleiden.

“Momenteel hebben 52 personen zich aangemeld, er zijn dus nog enkele plekken beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen zich nog tot eind juni via mail bij ons aanmelden.” Rico Berix (directeur).

 

Financiële ondersteuning Provincie Limburg en EIB

Voor dit project heeft Projectbureau REScoop Limburg de aanbesteding gewonnen en hebben de Provincie Limburg en de EIB een subsidie beschikbaar gesteld. Met deze subsidie wordt onder anderen de kosten betaald voor de inzet van de energiecoaches, de adviesgesprekken die de energiecoaches met woningbezitters voeren en organisatie- en proceskosten. De subsidie is uiteindelijk onderdeel van het ELENA (European Local Energy Assistance) programma van de Europese Commissie en de EIB.

 

Het topje van de ijsberg

Projectbureau REScoop Limburg heeft als doelstelling om dit programma de komende jaren te continueren en, indien mogelijk, verder op te schalen. Het inzetten van 80 gecertificeerde energiecoaches is namelijk pas het begin. De verwachting is dat dit aantal exponentieel zal moeten toenemen om aan de vraag te kunnen voldoen. 

Binnenkort volgt meer informatie o.a. over hoe geïnteresseerde woningbezitters zich kunnen aanmelden en mocht je energiecoach willen worden geef je dan snel op. Voor vragen en/of opmerkingen kun je mailen naar info@projectbureaulimburg.nl.

 

MEER NIEUWS

Introductie directie assistente

Introductie directie assistente

Onlangs is Heidi van Kampen aangenomen als directie assistente binnen Projectbureau REScoop Limburg. In deze functie zal zij zich onder andere bezig gaan houden met het verder professionaliseren, inrichten en structureren van onze organisatie ten behoeve van onze dienstverlening richting de energiecoöperaties.

Publiek-Cooperatief Energiebedrijf voor Parkstad

Publiek-Cooperatief Energiebedrijf voor Parkstad

De zeven Parkstad-gemeenten en energiecoöperaties in Parkstad hebben samen de ambitie uitgesproken om tot een Lokaal Sociaal Duurzaam Coöperatief Energiebedrijf (LSDCEB) te komen, oftewel een Publiek-Coöperatief Energiebedrijf. Hiermee willen de partijen de lokale opwekking van duurzame energie mogelijk maken en deze aan inwoners In Parkstad beschikbaar te stellen.

VACATURE: Directie Assistent

VACATURE: Directie Assistent

Projectbureau REScoop Limburg is een coöperatieve dienstverlener op het gebied van duurzame energieprojecten. Dit betreft enerzijds duurzame opwekprojecten (zonne-energie, windenergie) en anderzijds energiebesparingsprojecten voor zowel woningen als bedrijven. Met een team van projectleiders werken we aan de coöperatieve Limburgse energietransitie.

Onze organisatie ontwikkelt zich snel en om onze directeur bij zijn werkzaamheden te ondersteunen zijn wij op zoek naar een directie assistent.

Windpark Weert – WeertEnergie en Eneco

Windpark Weert – WeertEnergie en Eneco

Windpark Weert is een initiatief van energiecoöperatie WeertEnergie en Eneco. Windpark Weert telt 3 windturbines van 4,2 MW met een masthoogte 130 meter en een wieklengte van 70 meter. Samen wekken deze turbines jaarlijks 30.000 MWh groene stroom op. Oftewel het jaarverbruik van 10.000 huishoudens.

Energiecoaches; nieuwste inzet in de klimaatcrisis!

Energiecoaches; nieuwste inzet in de klimaatcrisis!

Na het opleidingstraject voor projectleiders, gaat Projectbureau REScoop Limburg de komende twee maanden maximaal 80 energiecoaches opleiden. Met financiële ondersteuning van Provincie Limburg en de EIB gaan deze energiecoaches ruim 580 particuliere woningbezitters adviseren en begeleiden om snel energie te besparen.

Terugkomavond projectleiders

Terugkomavond projectleiders

Inmiddels is de projectleidersopleiding voor grootschalig Zon/Wind afgerond en een groot deel van de opgeleide projectleiders is vanuit Projectbureau REScoop Limburg aan de slag op 1 of meerdere projecten. Dinsdag 17 mei, was het dus hoog tijd om de projectleidersgroep weer een keer bij elkaar te brengen om met elkaar bij te praten, ervaringen te delen en vanzelfsprekend een stukje kennisoverdracht.

Nabeschouwing Launch-Event

Nabeschouwing Launch-Event

11 maart vond in het Gouvernement te Maastricht het Launch-Event plaats van Projectbureau REScoop Limburg. Meer dan 75 genodigden waren o.a. getuige van het startschot door gedeputeerde Geert Gabriels en Rico Berix (directeur van het projectbureau) en een zeer enerverende paneldiscussie over Netwerkcongestie en de RES-doelstellingen.

Directeur voor Projectbureau REScoop Limburg

Directeur voor Projectbureau REScoop Limburg

Per 1 maart 2022 zal Rico Berix aantreden als directeur van Projectbureau REScoop Limburg BV. Rico Berix is afgestudeerd ingenieur Duurzame Energie en heeft onder andere ervaring opgedaan als projectmanager bij NaGa Solar en consultant van zijn eigen bedrijf Berix Consultancy.

Fiscale regels vrijwilligersvergoedingen ook van toepassing bij (energie)coöperaties

Fiscale regels vrijwilligersvergoedingen ook van toepassing bij (energie)coöperaties

Vanaf maart dit jaar heeft coöperatie Gedeelde Weelde met de Belastingdienst afstemming gehad over de vraag of het vergoedingensysteem voor hun vrijwilligers aansluit bij de fiscale regels voor vrijwilligersvergoedingen van de Belastingdienst. In oktober 2021 kwam het verlossende woord dat de vrijwilligersvergoeding ook door coöperaties met een maatschappelijk belang en zonder winstoogmerk mag worden toegepast

PERSBERICHT: Projectbureau REScoop Limburg van start

PERSBERICHT: Projectbureau REScoop Limburg van start

Vandaag 27 oktober heeft Provincie Limburg een belangrijke stap gezet in de coöperatieve aanpak van de energietransitie. Het College van Gedeputeerde Staten keurde het projectplan “Versnelling van de coöperatieve energietransitie 2.0” en het bedrijfsplan voor Projectbureau REScoop Limburg goed. Hiermee gaat Projectbureau REScoop Limburg officieel van start.

Vanaf begin 2016 ondersteunt REScoop Limburg als brancheorganisatie de Limburgse energie coöperaties bij het ontwikkelen en het in coöperatief verband lokaal exploiteren van wind- en zonneparken.

Terugkomavond projectleiders

Terugkomavond projectleiders

Terugkomavond projectleiders

Inmiddels is de projectleidersopleiding voor grootschalig Zon/Wind afgerond en een groot deel van de opgeleide projectleiders is vanuit Projectbureau REScoop Limburg aan de slag op 1 of meerdere projecten. Dinsdag 17 mei, was het dus hoog tijd om de projectleidersgroep weer een keer bij elkaar te brengen om met elkaar bij te praten, ervaringen te delen en vanzelfsprekend een stukje kennisoverdracht. 

Bezoek coöperatieve windmolen “De Coöperwiek”

Het eerste programmaonderdeel van deze terugkomavond was een bezoek aan “De Coöperwiek” in Neer. Na enige achtergrondinformatie over de windturbine zelf vertelde Anders Bauer van Zuidenwind hoe deze coöperatieve windmolen tot stand is gekomen. Hierbij benadrukte hij het belang van een goede samenwerking met de boeren in de directe omgeving en de hulp van de coöperaties Meewind en Windvogel. Aansluitend was er een rondleiding inclusief gelegenheid om de windmolen van binnen te bekijken en die werd door de aanwezigen projectleiders met beide handen aangegrepen.

 

Kennissessie Nevele-arrest

De link van een windturbine naar de uitspraak van de Raad van State rondom het Nevele-arrest is snel gelegd. Door deze uitspraak van 30 juni 2021 moet het activiteitenbesluit waarin de normen (geluid, slagschaduw, externe veiligheid) voor windmolens zijn vastgelegd onderworpen worden aan een milieubeoordeling. Ondertussen zijn we bijna een jaar verder en in een compacte kennissessie praatte Jos Timmermans de projectleiders bij over de nodige ontwikkelingen. Dit leidde tot een levendige discussie met de nodige vragen en opmerkingen uit het publiek. De belangrijkste punten waren dat:

  • er voor bestaande (uiterlijk 30 juni 2021 vergunde) projecten per 1 juli 2022 een tijdelijk overbruggingsregeling in zal gaan waarbij de normen uit de windturbinebepalingen van het activiteitenbesluit van toepassing blijven
  • voor nieuwe projecten zal men of moeten wachten tot de nieuwe plan-MER klaar is (verwachting 2023) of zelf de gehanteerde normen motiveren. Verschillende adviesbureaus zijn bezig om deze motivatie op te stellen, het is nu wachten op jurisprudentie dat dit voldoende is
  • de nieuwe normen mogelijk een combinatie worden van geluid, afstand en slagschaduw

 

Brainstorm en ervaringen

De avond werd afgesloten met een brainstormsessie. Tijdens deze sessie vertelden de projectleiders die met één of meerdere projecten vanuit het Projectbureau bezig zijn iets over hun projecten.  Ze deelden daarbij hun opgedane ervaringen; Wat gaat goed en wat kan beter? Tegen welke uitdagingen is men aangelopen. Hierop kregen de sprekers de welkome feedback en tips van de aanwezige collega’s.

 

MEER NIEUWS

Introductie directie assistente

Introductie directie assistente

Onlangs is Heidi van Kampen aangenomen als directie assistente binnen Projectbureau REScoop Limburg. In deze functie zal zij zich onder andere bezig gaan houden met het verder professionaliseren, inrichten en structureren van onze organisatie ten behoeve van onze dienstverlening richting de energiecoöperaties.

Publiek-Cooperatief Energiebedrijf voor Parkstad

Publiek-Cooperatief Energiebedrijf voor Parkstad

De zeven Parkstad-gemeenten en energiecoöperaties in Parkstad hebben samen de ambitie uitgesproken om tot een Lokaal Sociaal Duurzaam Coöperatief Energiebedrijf (LSDCEB) te komen, oftewel een Publiek-Coöperatief Energiebedrijf. Hiermee willen de partijen de lokale opwekking van duurzame energie mogelijk maken en deze aan inwoners In Parkstad beschikbaar te stellen.

VACATURE: Directie Assistent

VACATURE: Directie Assistent

Projectbureau REScoop Limburg is een coöperatieve dienstverlener op het gebied van duurzame energieprojecten. Dit betreft enerzijds duurzame opwekprojecten (zonne-energie, windenergie) en anderzijds energiebesparingsprojecten voor zowel woningen als bedrijven. Met een team van projectleiders werken we aan de coöperatieve Limburgse energietransitie.

Onze organisatie ontwikkelt zich snel en om onze directeur bij zijn werkzaamheden te ondersteunen zijn wij op zoek naar een directie assistent.

Windpark Weert – WeertEnergie en Eneco

Windpark Weert – WeertEnergie en Eneco

Windpark Weert is een initiatief van energiecoöperatie WeertEnergie en Eneco. Windpark Weert telt 3 windturbines van 4,2 MW met een masthoogte 130 meter en een wieklengte van 70 meter. Samen wekken deze turbines jaarlijks 30.000 MWh groene stroom op. Oftewel het jaarverbruik van 10.000 huishoudens.

Energiecoaches; nieuwste inzet in de klimaatcrisis!

Energiecoaches; nieuwste inzet in de klimaatcrisis!

Na het opleidingstraject voor projectleiders, gaat Projectbureau REScoop Limburg de komende twee maanden maximaal 80 energiecoaches opleiden. Met financiële ondersteuning van Provincie Limburg en de EIB gaan deze energiecoaches ruim 580 particuliere woningbezitters adviseren en begeleiden om snel energie te besparen.

Terugkomavond projectleiders

Terugkomavond projectleiders

Inmiddels is de projectleidersopleiding voor grootschalig Zon/Wind afgerond en een groot deel van de opgeleide projectleiders is vanuit Projectbureau REScoop Limburg aan de slag op 1 of meerdere projecten. Dinsdag 17 mei, was het dus hoog tijd om de projectleidersgroep weer een keer bij elkaar te brengen om met elkaar bij te praten, ervaringen te delen en vanzelfsprekend een stukje kennisoverdracht.

Nabeschouwing Launch-Event

Nabeschouwing Launch-Event

11 maart vond in het Gouvernement te Maastricht het Launch-Event plaats van Projectbureau REScoop Limburg. Meer dan 75 genodigden waren o.a. getuige van het startschot door gedeputeerde Geert Gabriels en Rico Berix (directeur van het projectbureau) en een zeer enerverende paneldiscussie over Netwerkcongestie en de RES-doelstellingen.

Directeur voor Projectbureau REScoop Limburg

Directeur voor Projectbureau REScoop Limburg

Per 1 maart 2022 zal Rico Berix aantreden als directeur van Projectbureau REScoop Limburg BV. Rico Berix is afgestudeerd ingenieur Duurzame Energie en heeft onder andere ervaring opgedaan als projectmanager bij NaGa Solar en consultant van zijn eigen bedrijf Berix Consultancy.

Fiscale regels vrijwilligersvergoedingen ook van toepassing bij (energie)coöperaties

Fiscale regels vrijwilligersvergoedingen ook van toepassing bij (energie)coöperaties

Vanaf maart dit jaar heeft coöperatie Gedeelde Weelde met de Belastingdienst afstemming gehad over de vraag of het vergoedingensysteem voor hun vrijwilligers aansluit bij de fiscale regels voor vrijwilligersvergoedingen van de Belastingdienst. In oktober 2021 kwam het verlossende woord dat de vrijwilligersvergoeding ook door coöperaties met een maatschappelijk belang en zonder winstoogmerk mag worden toegepast

PERSBERICHT: Projectbureau REScoop Limburg van start

PERSBERICHT: Projectbureau REScoop Limburg van start

Vandaag 27 oktober heeft Provincie Limburg een belangrijke stap gezet in de coöperatieve aanpak van de energietransitie. Het College van Gedeputeerde Staten keurde het projectplan “Versnelling van de coöperatieve energietransitie 2.0” en het bedrijfsplan voor Projectbureau REScoop Limburg goed. Hiermee gaat Projectbureau REScoop Limburg officieel van start.

Vanaf begin 2016 ondersteunt REScoop Limburg als brancheorganisatie de Limburgse energie coöperaties bij het ontwikkelen en het in coöperatief verband lokaal exploiteren van wind- en zonneparken.