Energiecoaches; nieuwste inzet in de klimaatcrisis!

Na het opleidingstraject voor projectleiders, gaat Projectbureau REScoop Limburg de komende twee maanden maximaal 80 energiecoaches opleiden. Met financiële ondersteuning van Provincie Limburg en de EIB gaan deze energiecoaches ruim 580 particuliere woningbezitters adviseren en begeleiden om snel energie te besparen. De energiecoaches strijden zo samen met woningbezitters tegen klimaatverandering.

Veel mensen zijn er inmiddels van doordrongen dat als we iets aan de klimaatverandering willen doen, we (veel) energie moeten besparen. De recente hoge energieprijzen door de ontwikkelingen in de wereld vormen een extra aanleiding voor veel Limburgers om nu echt actie te ondernemen.
Veel burgers die “iets” willen doen, zien vaak door de bomen het bos niet meer. Ze hebben dringend behoefte aan een stuk begeleiding om dat “iets” concreet te maken. Middels de opleiding en inzet van energiecoaches willen we aan deze behoefte invulling geven.

 

De ontbrekende schakel tussen de burger en het realiseren van energiebesparingen

De energiecoach vormt de ontbrekende schakel tussen de burger en het realiseren van energiebesparingen. Doordat de energiecoach onafhankelijk en deskundig is, kan hij/zij de burger in dit proces de weg wijzen. Daarom wil Projectbureau REScoop Limburg door een gestandaardiseerde inzet van gecertificeerde en onafhankelijke energiecoaches binnen Limburg een versnelde besparing op energie realiseren. De focus ligt hierbij op particuliere huizenbezitters die energie willen besparen.

 

Uniform opleidingstraject voor 80 energiecoaches

Projectbureau REScoop Limburg zal de bij haar aangesloten energiecoöperaties faciliteren in het inzetten van de gecertificeerde energiecoaches. Deze facilitering bestaat uit het eenduidig en uniform opleiden (via HOOM) en het ondersteunen van de inzet van energiecoaches.
“We zijn al met de opleidingen gestart en verwachten eind juni de eerste energiecoaches in te kunnen zetten. HOOM stelt daarvoor een planning van de opleidingssessies op.” Licht projectleider Theo Braam toe. Naar verwachting zijn alle opgeleide energiecoaches al aan het einde van de zomer inzetbaar en zullen zij de komende maanden 582 particuliere woningbezitters adviseren en begeleiden.

“Momenteel hebben 52 personen zich aangemeld, er zijn dus nog enkele plekken beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen zich nog tot eind juni via mail bij ons aanmelden.” Rico Berix (directeur).

 

Financiële ondersteuning Provincie Limburg en EIB

Voor dit project heeft Projectbureau REScoop Limburg de aanbesteding gewonnen en hebben de Provincie Limburg en de EIB een subsidie beschikbaar gesteld. Met deze subsidie wordt onder anderen de kosten betaald voor de inzet van de energiecoaches, de adviesgesprekken die de energiecoaches met woningbezitters voeren en organisatie- en proceskosten. De subsidie is uiteindelijk onderdeel van het ELENA (European Local Energy Assistance) programma van de Europese Commissie en de EIB.

 

Het topje van de ijsberg

Projectbureau REScoop Limburg heeft als doelstelling om dit programma de komende jaren te continueren en, indien mogelijk, verder op te schalen. Het inzetten van 80 gecertificeerde energiecoaches is namelijk pas het begin. De verwachting is dat dit aantal exponentieel zal moeten toenemen om aan de vraag te kunnen voldoen. 

Binnenkort volgt meer informatie o.a. over hoe geïnteresseerde woningbezitters zich kunnen aanmelden en mocht je energiecoach willen worden geef je dan snel op. Voor vragen en/of opmerkingen kun je mailen naar info@projectbureaulimburg.nl.

 

MEER NIEUWS

Introductie directie assistente

Introductie directie assistente

Onlangs is Heidi van Kampen aangenomen als directie assistente binnen Projectbureau REScoop Limburg. In deze functie zal zij zich onder andere bezig gaan houden met het verder professionaliseren, inrichten en structureren van onze organisatie ten behoeve van onze dienstverlening richting de energiecoöperaties.

Publiek-Cooperatief Energiebedrijf voor Parkstad

Publiek-Cooperatief Energiebedrijf voor Parkstad

De zeven Parkstad-gemeenten en energiecoöperaties in Parkstad hebben samen de ambitie uitgesproken om tot een Lokaal Sociaal Duurzaam Coöperatief Energiebedrijf (LSDCEB) te komen, oftewel een Publiek-Coöperatief Energiebedrijf. Hiermee willen de partijen de lokale opwekking van duurzame energie mogelijk maken en deze aan inwoners In Parkstad beschikbaar te stellen.

VACATURE: Directie Assistent

VACATURE: Directie Assistent

Projectbureau REScoop Limburg is een coöperatieve dienstverlener op het gebied van duurzame energieprojecten. Dit betreft enerzijds duurzame opwekprojecten (zonne-energie, windenergie) en anderzijds energiebesparingsprojecten voor zowel woningen als bedrijven. Met een team van projectleiders werken we aan de coöperatieve Limburgse energietransitie.

Onze organisatie ontwikkelt zich snel en om onze directeur bij zijn werkzaamheden te ondersteunen zijn wij op zoek naar een directie assistent.

Windpark Weert – WeertEnergie en Eneco

Windpark Weert – WeertEnergie en Eneco

Windpark Weert is een initiatief van energiecoöperatie WeertEnergie en Eneco. Windpark Weert telt 3 windturbines van 4,2 MW met een masthoogte 130 meter en een wieklengte van 70 meter. Samen wekken deze turbines jaarlijks 30.000 MWh groene stroom op. Oftewel het jaarverbruik van 10.000 huishoudens.

Terugkomavond projectleiders

Terugkomavond projectleiders

Inmiddels is de projectleidersopleiding voor grootschalig Zon/Wind afgerond en een groot deel van de opgeleide projectleiders is vanuit Projectbureau REScoop Limburg aan de slag op 1 of meerdere projecten. Dinsdag 17 mei, was het dus hoog tijd om de projectleidersgroep weer een keer bij elkaar te brengen om met elkaar bij te praten, ervaringen te delen en vanzelfsprekend een stukje kennisoverdracht.

Nabeschouwing Launch-Event

Nabeschouwing Launch-Event

11 maart vond in het Gouvernement te Maastricht het Launch-Event plaats van Projectbureau REScoop Limburg. Meer dan 75 genodigden waren o.a. getuige van het startschot door gedeputeerde Geert Gabriels en Rico Berix (directeur van het projectbureau) en een zeer enerverende paneldiscussie over Netwerkcongestie en de RES-doelstellingen.

Directeur voor Projectbureau REScoop Limburg

Directeur voor Projectbureau REScoop Limburg

Per 1 maart 2022 zal Rico Berix aantreden als directeur van Projectbureau REScoop Limburg BV. Rico Berix is afgestudeerd ingenieur Duurzame Energie en heeft onder andere ervaring opgedaan als projectmanager bij NaGa Solar en consultant van zijn eigen bedrijf Berix Consultancy.

Fiscale regels vrijwilligersvergoedingen ook van toepassing bij (energie)coöperaties

Fiscale regels vrijwilligersvergoedingen ook van toepassing bij (energie)coöperaties

Vanaf maart dit jaar heeft coöperatie Gedeelde Weelde met de Belastingdienst afstemming gehad over de vraag of het vergoedingensysteem voor hun vrijwilligers aansluit bij de fiscale regels voor vrijwilligersvergoedingen van de Belastingdienst. In oktober 2021 kwam het verlossende woord dat de vrijwilligersvergoeding ook door coöperaties met een maatschappelijk belang en zonder winstoogmerk mag worden toegepast

PERSBERICHT: Projectbureau REScoop Limburg van start

PERSBERICHT: Projectbureau REScoop Limburg van start

Vandaag 27 oktober heeft Provincie Limburg een belangrijke stap gezet in de coöperatieve aanpak van de energietransitie. Het College van Gedeputeerde Staten keurde het projectplan “Versnelling van de coöperatieve energietransitie 2.0” en het bedrijfsplan voor Projectbureau REScoop Limburg goed. Hiermee gaat Projectbureau REScoop Limburg officieel van start.

Vanaf begin 2016 ondersteunt REScoop Limburg als brancheorganisatie de Limburgse energie coöperaties bij het ontwikkelen en het in coöperatief verband lokaal exploiteren van wind- en zonneparken.

Windpark De Kookepan – Leudal Energie

Windpark De Kookepan – Leudal Energie

Het windpark De Kookepan bestaat uit 3 windturbines ten noordwesten van het dorp Neer in het gebied genaamd ‘De Kookepan’ vandaar ook de naam van het windpark.

De 3 turbines wekken in totaal circa 28 miljoen kWh groene stroom op, voldoende voor circa 8000 huishoudens, of 60% van alle huishoudens in de gemeente Leudal. Op zaterdag 18 september 2021 is het windpark officieel geopend.