Fiscale regels vrijwilligersvergoedingen ook van toepassing bij (energie)coöperaties

 

Vanaf maart dit jaar heeft coöperatie Gedeelde Weelde met de Belastingdienst afstemming gehad over de vraag of het vergoedingensysteem voor meewerkende leden in ‘Weeldes’ aansluit bij de fiscale regels voor vrijwilligersvergoedingen van de Belastingdienst. Het was een spannende tijd waarin via zorgvuldig opgebouwde communicatie en argumentatie een initiële afwijzing in april uiteindelijk omgebogen werd naar een toezegging van de Belastingdienst in oktober dat men met hun ‘Weeldes’ verder kan. Deze toezegging kan ook van voordeel zijn voor andere coöperaties zoals energie coöperaties aangesloten bij REScoop Limburg.

Aanvragen ontheffing bij belastingdienst

De door de Belastingdienst gehanteerde fiscale regels voor vrijwilligersvergoedingen gelden tot nu toe alleen voor stichtingen en verenigingen en dus niet voor coöperaties zoals Gedeelde Weelde. Met de ontwikkelingen van de laatste jaren dat er in Nederland steeds meer coöperaties, zoals Gedeelde Weelde, met een maatschappelijk belang en zonder winstoogmerk worden opgericht (waaronder bijvoorbeeld zorg- en energiecoöperaties) leek het Gedeelde Weelde bij de opening van de winkel interessant en mogelijk ook haalbaar om aan de Belastingdienst ontheffing te vragen.

Met instemming van de algemene ledenvergadering werd destijds de vrijwilligersvergoeding ingericht met het voornemen om deze na enige tijd door de Belastingdienst te laten toetsen. Omdat men geen fiscalist of andere specialist kon vinden die hierover kon adviseren heeft Gedeelde Weelde zelf veel tijd en energie gestoken in de onderbouwing en motivatie van hun vraag. Afgelopen voorjaar en zomer werden hier verschillende regenachtige zondagen aan besteed.

 

Vrijwilligersvergoeding ook van toepassing bij (energie) coöperaties

Naar aanleiding van de gestelde vraag heeft de Belastingdienst meerdere interne overleggen gevoerd over het al dan niet toepassen van de vrijwilligersvergoeding bij coöperaties. Met als uitkomst dat de vrijwilligersvergoeding ook door coöperaties met een maatschappelijk belang en zonder winstoogmerk mag worden toegepast. Dit is dus niet alleen goed nieuws voor Gedeelde Weelde maar ook voor andere coöperaties, zoals de leden van REScoop Limburg! 

Dit besluit van de Belastingdienst kan helpend zijn voor veel meer coöperaties waar samenwerkende burgers mee verantwoordelijkheid nemen voor belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen en deze verantwoordelijkheid bij voorbeeld niet alleen bij de overheid leggen.

 

 

MEER NIEUWS

Windpark Weert – WeertEnergie en Eneco

Windpark Weert – WeertEnergie en Eneco

Windpark Weert is een initiatief van energiecoöperatie WeertEnergie en Eneco. Windpark Weert telt 3 windturbines van 4,2 MW met een masthoogte 130 meter en een wieklengte van 70 meter. Samen wekken deze turbines jaarlijks 30.000 MWh groene stroom op. Oftewel het jaarverbruik van 10.000 huishoudens.

Energiecoaches; nieuwste inzet in de klimaatcrisis!

Energiecoaches; nieuwste inzet in de klimaatcrisis!

Na het opleidingstraject voor projectleiders, gaat Projectbureau REScoop Limburg de komende twee maanden maximaal 80 energiecoaches opleiden. Met financiële ondersteuning van Provincie Limburg en de EIB gaan deze energiecoaches ruim 580 particuliere woningbezitters adviseren en begeleiden om snel energie te besparen.

Terugkomavond projectleiders

Terugkomavond projectleiders

Inmiddels is de projectleidersopleiding voor grootschalig Zon/Wind afgerond en een groot deel van de opgeleide projectleiders is vanuit Projectbureau REScoop Limburg aan de slag op 1 of meerdere projecten. Dinsdag 17 mei, was het dus hoog tijd om de projectleidersgroep weer een keer bij elkaar te brengen om met elkaar bij te praten, ervaringen te delen en vanzelfsprekend een stukje kennisoverdracht.

Nabeschouwing Launch-Event

Nabeschouwing Launch-Event

11 maart vond in het Gouvernement te Maastricht het Launch-Event plaats van Projectbureau REScoop Limburg. Meer dan 75 genodigden waren o.a. getuige van het startschot door gedeputeerde Geert Gabriels en Rico Berix (directeur van het projectbureau) en een zeer enerverende paneldiscussie over Netwerkcongestie en de RES-doelstellingen.

Directeur voor Projectbureau REScoop Limburg

Directeur voor Projectbureau REScoop Limburg

Per 1 maart 2022 zal Rico Berix aantreden als directeur van Projectbureau REScoop Limburg BV. Rico Berix is afgestudeerd ingenieur Duurzame Energie en heeft onder andere ervaring opgedaan als projectmanager bij NaGa Solar en consultant van zijn eigen bedrijf Berix Consultancy.

PERSBERICHT: Projectbureau REScoop Limburg van start

PERSBERICHT: Projectbureau REScoop Limburg van start

Vandaag 27 oktober heeft Provincie Limburg een belangrijke stap gezet in de coöperatieve aanpak van de energietransitie. Het College van Gedeputeerde Staten keurde het projectplan “Versnelling van de coöperatieve energietransitie 2.0” en het bedrijfsplan voor Projectbureau REScoop Limburg goed. Hiermee gaat Projectbureau REScoop Limburg officieel van start.

Vanaf begin 2016 ondersteunt REScoop Limburg als brancheorganisatie de Limburgse energie coöperaties bij het ontwikkelen en het in coöperatief verband lokaal exploiteren van wind- en zonneparken.

Windpark De Kookepan – Leudal Energie

Windpark De Kookepan – Leudal Energie

Het windpark De Kookepan bestaat uit 3 windturbines ten noordwesten van het dorp Neer in het gebied genaamd ‘De Kookepan’ vandaar ook de naam van het windpark.

De 3 turbines wekken in totaal circa 28 miljoen kWh groene stroom op, voldoende voor circa 8000 huishoudens, of 60% van alle huishoudens in de gemeente Leudal. Op zaterdag 18 september 2021 is het windpark officieel geopend.