Nabeschouwing Launch-Event

11 maart jl vond in het Gouvernement te Maastricht het Launch-Event plaats van Projectbureau REScoop Limburg. Meer dan 75 genodigden waren o.a. getuige van het startschot door gedeputeerde Geert Gabriels en Rico Berix (directeur van het projectbureau) en een zeer enerverende paneldiscussie over Netwerkcongestie en de RES-doelstellingen.

 

Meer dan 75 genodigden wisten de weg te vinden naar het Gouvernement voor het Launch-Event van Projectbureau REScoop Limburg. Onder de aanwezigen bevonden zich energie coöperaties, projectleiders, wethouders en ambtenaren van gemeenten, de gedeputeerde en ambtenaren van Provincie Limburg, de Natuur en Milieu Federatie Limburg en Energie Samen. Kortom een ruime vertegenwoordiging van zowel de coöperatieve beweging als het ambtelijk apparaat inzake duurzaamheid en energietransitie.

Gedeputeerde Geert Gabriëls en directeur Rico Berix geven het startschot voor Projectbureau REScoop Limburg

Terugblik totstandkoming Projectbureau REScoop Limburg

Het Launch-Event werd geopend door Gerard te Boekhorst (Kwartiermaker/Opleidingscoördinator).

Tijdens een rondetafelgesprek blikte hij samen met mede-initiatiefnemers Ton Hermanussen (Natuur en Milieufederatie Limburg) en Sijtze Brandsma (Energie Samen) terug op de totstandkoming van het projectbureau, het ontwikkelfonds en de projectleidersopleiding. “Voor ons waren de betrokken achterban en de coöperatieve gedachte de belangrijkste reden om als initiatiefnemer aan te sluiten.” licht Ton Hermanussen toe.

Waar de opleiding initieel van start zou gaan met een groep van tien projectleiders, groeide dit aantal al snel naar ruim 20. Gerard te Boekhorst: “Dit zou niet mogelijk zijn geweest, zonder jullie (NFML en Energie Samen) ondersteuning.”

 

Startschot door gedeputeerde Geert Gabriels

In zijn korte maar krachtige toespraak, stak Gedeputeerde Geert Gabriels het belang en de kracht van energie coöperaties niet onder stoelen of banken. “Zonder coöperaties kunnen overheden niets. Coöperaties helpen bij het realiseren van draagvlak.” Aldus de Gedeputeerde. “Ze streven daarbij niet naar winstmaximalisatie, maar naar een eerlijke verdeling van de lusten in de samenleving.”

Aansluitend verrichte Gedeputeerde Geert Gabriels samen met kersverse directeur Rico Berix door het aanzetten van een windmolen, de symbolische starthandeling. 

 

Paneldiscussie: Netwerkcongestie en uitdagingen RES

Het volgende onderdeel op het programma was de paneldiscussie waar moderator Sanne de Boer (Rabo Research) een aantal prikkelende stellingen rondom het thema netwerkcongestie voorlegde aan panelleden Daphne Verreth (Enexis), Robert Kuik (Tennet), Emma Palmen, André Jurjus (Energie Samen), Thijs Kuipers (RES NML) en Gert-Jan Krabbendam (RES ZL).

Tijdens de paneldiscussie werd duidelijk dat netwerkcongestie niet alleen opgelost kon worden door netverzwaring (mee rijstroken toevoegen), maar dat er ook gekeken moet worden naar oplossingen waarmee de beschikbare capaciteit efficiënter benut wordt (spitsstroken). Bijvoorbeeld door het dichter bij elkaar brengen van vraag en aanbod en gedifferentieerde energietarieven in te voeren. Hierbij waren de panelleden het erover eens dat technisch gezien veel zaken al mogelijk zijn, maar dat wetgeving en subsidieregelingen aangepast zouden moeten worden om deze oplossingen ook in te kunnen zetten.

 

Ondertekening overeenkomst, uitreiking certificaat

Vervolgens mochten ruim 20 junior-projectleiders na een opleidingstraject van ruim een jaar hun certificaat in ontvangst nemen voor het theoretische deel van de opleiding voor Projectleider Coöperatieve Ontwikkeling Grootschalig Zon/Wind. Zij gaan bij REScoop Limburg aangesloten coöperaties aan de slag met het praktijkdeel van de opleiding. Onder de vlag ‘Werkend Leren” werd daartoe door een 7-tal coöperaties een symbolische samenwerkingsovereenkomst getekend voor de inzet van de projectleiders.

 Onder het genot van een drankje werd het programma afgesloten. Onder de aanwezigen werden gedachten uitgewisseld, contacten gelegd en geproost op de toekomst van Projectbureau REScoop Limburg.

MEER NIEUWS

Introductie directie assistente

Introductie directie assistente

Onlangs is Heidi van Kampen aangenomen als directie assistente binnen Projectbureau REScoop Limburg. In deze functie zal zij zich onder andere bezig gaan houden met het verder professionaliseren, inrichten en structureren van onze organisatie ten behoeve van onze dienstverlening richting de energiecoöperaties.

Publiek-Cooperatief Energiebedrijf voor Parkstad

Publiek-Cooperatief Energiebedrijf voor Parkstad

De zeven Parkstad-gemeenten en energiecoöperaties in Parkstad hebben samen de ambitie uitgesproken om tot een Lokaal Sociaal Duurzaam Coöperatief Energiebedrijf (LSDCEB) te komen, oftewel een Publiek-Coöperatief Energiebedrijf. Hiermee willen de partijen de lokale opwekking van duurzame energie mogelijk maken en deze aan inwoners In Parkstad beschikbaar te stellen.

VACATURE: Directie Assistent

VACATURE: Directie Assistent

Projectbureau REScoop Limburg is een coöperatieve dienstverlener op het gebied van duurzame energieprojecten. Dit betreft enerzijds duurzame opwekprojecten (zonne-energie, windenergie) en anderzijds energiebesparingsprojecten voor zowel woningen als bedrijven. Met een team van projectleiders werken we aan de coöperatieve Limburgse energietransitie.

Onze organisatie ontwikkelt zich snel en om onze directeur bij zijn werkzaamheden te ondersteunen zijn wij op zoek naar een directie assistent.

Windpark Weert – WeertEnergie en Eneco

Windpark Weert – WeertEnergie en Eneco

Windpark Weert is een initiatief van energiecoöperatie WeertEnergie en Eneco. Windpark Weert telt 3 windturbines van 4,2 MW met een masthoogte 130 meter en een wieklengte van 70 meter. Samen wekken deze turbines jaarlijks 30.000 MWh groene stroom op. Oftewel het jaarverbruik van 10.000 huishoudens.

Energiecoaches; nieuwste inzet in de klimaatcrisis!

Energiecoaches; nieuwste inzet in de klimaatcrisis!

Na het opleidingstraject voor projectleiders, gaat Projectbureau REScoop Limburg de komende twee maanden maximaal 80 energiecoaches opleiden. Met financiële ondersteuning van Provincie Limburg en de EIB gaan deze energiecoaches ruim 580 particuliere woningbezitters adviseren en begeleiden om snel energie te besparen.

Terugkomavond projectleiders

Terugkomavond projectleiders

Inmiddels is de projectleidersopleiding voor grootschalig Zon/Wind afgerond en een groot deel van de opgeleide projectleiders is vanuit Projectbureau REScoop Limburg aan de slag op 1 of meerdere projecten. Dinsdag 17 mei, was het dus hoog tijd om de projectleidersgroep weer een keer bij elkaar te brengen om met elkaar bij te praten, ervaringen te delen en vanzelfsprekend een stukje kennisoverdracht.

Directeur voor Projectbureau REScoop Limburg

Directeur voor Projectbureau REScoop Limburg

Per 1 maart 2022 zal Rico Berix aantreden als directeur van Projectbureau REScoop Limburg BV. Rico Berix is afgestudeerd ingenieur Duurzame Energie en heeft onder andere ervaring opgedaan als projectmanager bij NaGa Solar en consultant van zijn eigen bedrijf Berix Consultancy.

Fiscale regels vrijwilligersvergoedingen ook van toepassing bij (energie)coöperaties

Fiscale regels vrijwilligersvergoedingen ook van toepassing bij (energie)coöperaties

Vanaf maart dit jaar heeft coöperatie Gedeelde Weelde met de Belastingdienst afstemming gehad over de vraag of het vergoedingensysteem voor hun vrijwilligers aansluit bij de fiscale regels voor vrijwilligersvergoedingen van de Belastingdienst. In oktober 2021 kwam het verlossende woord dat de vrijwilligersvergoeding ook door coöperaties met een maatschappelijk belang en zonder winstoogmerk mag worden toegepast

PERSBERICHT: Projectbureau REScoop Limburg van start

PERSBERICHT: Projectbureau REScoop Limburg van start

Vandaag 27 oktober heeft Provincie Limburg een belangrijke stap gezet in de coöperatieve aanpak van de energietransitie. Het College van Gedeputeerde Staten keurde het projectplan “Versnelling van de coöperatieve energietransitie 2.0” en het bedrijfsplan voor Projectbureau REScoop Limburg goed. Hiermee gaat Projectbureau REScoop Limburg officieel van start.

Vanaf begin 2016 ondersteunt REScoop Limburg als brancheorganisatie de Limburgse energie coöperaties bij het ontwikkelen en het in coöperatief verband lokaal exploiteren van wind- en zonneparken.

Windpark De Kookepan – Leudal Energie

Windpark De Kookepan – Leudal Energie

Het windpark De Kookepan bestaat uit 3 windturbines ten noordwesten van het dorp Neer in het gebied genaamd ‘De Kookepan’ vandaar ook de naam van het windpark.

De 3 turbines wekken in totaal circa 28 miljoen kWh groene stroom op, voldoende voor circa 8000 huishoudens, of 60% van alle huishoudens in de gemeente Leudal. Op zaterdag 18 september 2021 is het windpark officieel geopend.