zonnepanelen
Gedreven en ervaren professionals

Projectbureau REScoop Limburg wil bijdragen om burger energie-initiatieven tot een succes te maken, de harmonie in de buurtschappen te houden en de winsten uit energieprojecten lokaal te houden.

Onze motivatie

De energietransitie, we kunnen er niet omheen en het stelt ons allemaal voor grote uitdagingen. Wij als burgers, democratisch georganiseerd in energie coöperaties, zijn ervan overtuigd dat de energietransitie alleen lukt als we het samen doen. Samen met alle burgers in alle Limburgse gemeenten. Wij voelen verantwoordelijkheid voor de wereld van morgen. Wij denken verschil te kunnen maken met onze coöperatieve methode van projectontwikkeling. Vertrouwen en eigenaarschap van de omgeving van energieprojecten vergroten de slagingskans en versnellen de doorlooptijd.

Ons doel

Nog niet elke energie coöperatie beschikt over voldoende kennis om duurzame energieprojecten te realiseren. Projectbureau REScoop Limburg is van mening dat geen enkel coöperatief project verloren zou mogen gaan door gebrek aan kennis of kapitaal. Daarom ondersteunen wij Limburgse energie coöperaties bij de ontwikkeling van (grootschalige) coöperatieve energieprojecten. Zon, wind maar ook warmte. Ervaren projectleiders helpen de energie coöperaties bij het initiëren, realiseren en exploiteren van deze projecten. De inzet van deze projectleiders draagt bovendien bij aan de professionalisering van de coöperaties. Dit alles doen wij anders en altijd met ons doel op het netvlies: Het democratiseren van de energietransitie door eigenaarschap met zeggenschap daar te verankeren waar het hoort, bij de burgers van Limburg.

Onze organisatie

De organisatie van Projectbureau REScoop Limburg bestaat uit een kernteam en een pool van senior en juniorprojectleiders. Allen ervaren en gedreven professionals die hun sporen in de coöperatieve en duurzame energiewereld hebben verdiend.

Onze toekomst

Het aantal energie coöperaties groeit en daarmee ook de behoefte aan projectleiders. Daarom investeren wij veel in nieuwe aanwas. Om de pool van projectleiders verder uit te breiden, hebben we met ondersteuning van provincie Limburg een eigen opleidingstraject ontwikkeld. Tijdens dit traject worden de deelnemers opgeleid tot junior-projectleider van grootschalige zon/wind projecten. Deze junior-projectleiders ondersteunen zon en wind projecten van lokale energie coöperaties. Onder de supervisie van senior projectleiders ontwikkelen zij vervolgens deze projecten.

Onze basis

Projectbureau REScoop Limburg is een dochteronderneming van REScoop Limburg. REScoop Limburg is de alliantie van onafhankelijke Limburgse, duurzame energiecoöperaties. Inmiddels zijn ca 20 coöperaties aangesloten en dit aantal is groeiend. Meer informatie over REScoop Limburg is te vinden op: https://rescooplimburg.nl/